1. Actinomyces Series:

Phân huỷ Protein (xác bả thực vật, phân chuồng, rơm rạ…) thành amino acid (NH3), bẻ gãy chúng thành NH3, CO2, H2O. Để lại mùi giống mùi rượu xua đuổi côn trùng gây hại.

2. Factors Producing Bacteria Series

Bài tiêt ra kích thích tố kích thích sinh trưởng.

3. Lactobacillus Series

Cung cấp đường cho các nhóm VSV quang tổng hợp và men sản xuất lactic, hạn chế sự Sx VSV có hại và phân huỷ xác bả hữu cơ nhanh chóng. Phân giải xenluo và các chất sừng.

4. Nitrifying Bacteria Series

Chuyển hoá acid Nitric thành Nitrate NO3 giúp cây hấp thu dễ dàng. 5. Nitrogen Fixing Series Có khả năng chuyển Nito không khí thành đạm cây thụ tốt.

6. Phosphoric Acid Releasing Series

Phóng thích và chuyển hoá từ lân khó tiêu thành lân dễ tiêu.

7. Photosynthetic Bacteria Series

Vi khuẩn cố định đạm (là nhóm vi khuẩn tự dưỡng có khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời tạo ra năng lượng, kết hợp chất bài tiết từ rễ, chất hữu cơ để tạo ra các amino acid. Cung cấp dinh dưỡng (Nucleic acid, nitride, đường) cho cây trồng và vi sinh vật trong đất.

8. Yeast Group Series

Bài tiết ra các kích thích tố tăng trưởng và phân chia tế bào rễ, tạo thuận lợi cho việc sản xuất các vi sinh vật.