Công ty TNHH TM-DV-SX Tân Phú Nông

1B Hồ Xuân Hương, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Phone number: 02633. 549 797       Fax: 02633. 549 797

Giám Đốc: Bà Ngọc Thủy  02633. 828 958- 0982 785 629

Phòng kinh doanh: Huyền Trang 02633. 549 797

                               Hồng Nhung 02633. 810 168

                               Nhật Hoa  02633. 549 797

Email   :           phongketoan@tanphunong.vn

                        Import@tanphunong.vn

Cửa hàng Vật tư Nông Nghiệp Sơn Thủy

57 Hồ Xuân Hương, Phường 9,TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

SĐT: 02633. 828 958                        Fax: 02633. 810 998

Cửa hàng Bồng Lai Đức Trọng

Thôn Bồng Lai, Hiệp Thạnh, Đức Trọng

SĐT: 02633. 664 288                      Fax: 02633. 664 289

Cửa hàng Đồi 2

Đồi 2, Phường 12,TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

SĐT: 02633. 549 524

;

Gửi phản hồi